اخبار مبارزات بین المللی برضد کنفرانس سازمان ملل(COP 21)

یکشنبه ۲۹ نوامبر - پاریس ◂ گزارشگزارش تصویری
یکشنبه ۲۹ نوامبر - بروکسل ◂ گزارشگزارش تصویری
برنامه‌های سازمانده‌ی شده بر علیه کاپ ۲۱ ◂ جدول برنامه‌ها
شنبه و یکشنبه ۵-۶ دسامبر - پاریس ◂ گزارشگزارش تصویری
یکشنبه ۶ دسامبر - راهپیمایی اعتراضی - اوستند، بلژیک ◂ گزارشگزارش تصویری
چهار شنبه ۹ دسامبر - جلسه‌ بحث و تبادل نظر - بروکسل، ◂ گزارش
جمعه ۱۱ دسامبر ساعت ۱۴ تا ۱۸ - جلسه‌ بحث و تبادل نظر - پاریس ◂ اطلاعات بیشتر
یکشنبه ۱۲ دسامبر - هفته‌ی دوم کارزار و آکسیون ها - پاریس ◂ گزارشگزارش و آلبوم تصویری
ویدئوها و تصاویری از مبارزات فعالین محیط زیست بر علیه کاپ ۲۱ ◂ بخش اول بخش دوم: ۱۲ دسامبر