2016/04/24

جزوه «وضعیت اضطراری!» - نسخه‌ی کامل


یادداشت مترجم
ماه دسامبر سال ۲۰۱۵(آذر ۱۳۹۴) نمایندگان ۱۹۵ کشور عضو سازمان ملل در پاریس جمع شدند تا در مورد خطراتی صحبت کنند که ادامه‌ی زندگی نوع بشر در کره‌ی زمین را در نتجه‌ی گرمایش و تغییرات اقلیمی مورد تهدید قرار داده است. دانشمندان و فعالین محیط زیست مدت هاست که زنگ خطر را به صدا آورده‌اند...
..
.

لینک دریافت نسخه چاپی
لینک در یافت نسخه اینترنتی
لینک دریافت نسخه ساده

وضعیت اضطراری
غارت کره زمین ما،
فاجعه محیط زیستی
و راه حل واقعی و انقالبی

اشتراک گذاری

فعلن هیچ دیدگاهی برای "جزوه «وضعیت اضطراری!» - نسخه‌ی کامل"